Ilmoittautuminen Espoon iltapäiväkerhoihin

Täältä löydät tietoa iltapäivätoimintaan ilmottautumisesta

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan on käynnissä

16.5.2022 saakka.

Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemuslomake löytyy Wilmasta (hakemukset ja päätökset- välilehti).

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 13.12.2017 päättämien lapsivalintakriteerien mukaisessa etusijajärjestyksessä. Lapsivalintakriteereihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.espoo.fi/iltapaivatoiminta 

Päätökset annetaan tiedoksi huoltajan hakemuksessa valitsemalla tavalla joko sähköisesti Wilmassa tai kirjeellä.

Peruutukset

Huoltajan tulee perua iltapäivätoimintapaikka kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, mikäli lapsi ei tarvitse paikkaa. Tämän jälkeen tehtyjen peruutusten osalta noudatetaan irtisanomisaikaa. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu.

Koulun vaihtuminen

Jos lapsen koulu vaihtuu hakuajan päättymisen tai päätöksen saamisen jälkeen, peruuttakaa/irtisanokaa tarpeettomaksi jäänyt paikka ja hakekaa uutta paikkaa. Uuden hakemuksen voi jättää kun päätös koulupaikasta on saatu.

Asiakasmaksut

Espoon Kaupunginhallitus on päättänyt uusista iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista. 1.8.2016 alkaen asiakasmaksu osa-aikaisesta iltapäivätoiminnasta klo 12-15 on 80 euroa kuukaudessa ja kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta klo 12-17 asiakasmaksu on 140 euroa kuukaudessa. Asiakasmaksu on kaikkina toimintakuukausina sama, myös elokuussa. Asiakasmaksuun sisältyy
välipala.

Muutokset

Toiminta-ajan muutoksissa ja irtisanoutumisissa on yhden kokonaisen kalenterikuukauden siirtymäaika. Esim. syyskuussa ilmoitettu irtisanominen tulee voimaan marraskuun alusta. Huhtikuussa ilmoitetut muutokset toiminnassa eivät enää vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu. Toiminta-ajanmuutos- sekä irtisanomisilmoitukset tehdään Wilman kautta
(Hakemukset ja päätökset-välilehti).